Alen

Prva HR GDPR kazna

Banka kojoj je izrečena prva GDPR kazna u Hrvatskoj gotovo godinu dana je svjesno kršila ljudska prava, a prije izricanja kazne dobila je preko 30 rješenja AZOP-a! ... Pročitajte više